25 April 2005
Yuichiro Shirai
5-9-4
Победа
vs
Yoshinari Ikegami
1-1-0
Поражение
Метод: KO (Punch) Раунд: 2 Время: 0:00
Номер Метод Судья Раунд Время
3 KO (Punch) 2 0:00
Бойцы Судья Метод Раунд Время
2
vs
Yoshiharu Nakayama
1-1-0
Поражение
Метод: Decision (Unanimous) Раунд: 2 Время: 5:00
Decision (Unanimous) 2 5:00
1
Кейко Тамай
16-15-0
Победа
vs
Hikaru Shinohara
6-8-0
Поражение
Метод: Submission (Armbar) Раунд: 2
Submission (Armbar) 2 0:00